Cenník pre poplatkový lov poľovnými hosťami

Porovnanie body hmotnosť
75 CIC 240 – 340 g
95 CIC 330 – 420 g
bronz od 105 CIC 330 – 420 g
striebro od 115 CIC 390 – 510 g
zlato od 130 CIC 430 – 570 g

Srnčia zver

Doba lovu:

  • 16.05. – 30.09. - srnec
  • 01.09. – 31.12. - srna, srnča

Ruja: 

  • približne od 15.07. do 10 .08.

Odstrelový poplatok

Druh Hmotnosť parožia €/g
Srna, srnča 30
Ihličiak 60
Srnec do 249 g 195
od 250 g 195 + 2,20
od 300 g 305 + 5,10
od 350 g 560 + 10,50
od 400 g 1 085 + 18,20
od 450 g 1 995 + 25,90
od 500 g 3 290 + 54,50

Pozn.: Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste so zrážkou 90 g

Postrelenie srnec 140 €
ihličiak, srna, srnča 30 €
Koža 20 €
Stornopoplatok 100 €

Danielia zver

Doba lovu:

  • 01.09. – 15.01. - daniel
  • 16.08. – 31.12. - danielica, danielča

Ruja: 

  • približne od 15.10. do 15.11.

Odstrelový poplatok

Druh Hmotnosť parožia €/10 g
Danielica, danielča 60
Špicák 90
Daniel do 1,49 kg 280
od 1,5 kg 440
od 2 kg 800
od 2,5 kg 800 + 9,80
od 3 kg 1 290 + 17,00
od 3,5 kg 2 140 + 29,00
od 4 kg 3 590 + 43,00

Pozn.: Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky

Postrelenie daniel 650 €
danielica, danielča, špičák 30 €
Koža z daniela 45 €
Stornopoplatok 270 €
Porovnanie body hmotnosť
125 CIC 1,2 – 2,2 kg
140 CIC 1,4 – 2,5 kg
150 CIC 2,0 – 2,9 kg
bronz od 160 CIC 2,3 – 3,3 kg
striebro od 170 CIC 2,5 – 3,8 kg
zlato od 180 CIC 3,0 – 4,2 kg

Diviačia zver

Doba lovu:

  • 16.07. – 15.01. - diviak lesný, diviačica
  • celý rok - diviača, lanštiak

Ruja: 

  • november - január

Odstrelový poplatok

Druh Dĺžka klov
Diviača 60
Lanštiak do 50 kg 150
Diviačica 300
Diviak do 15,00 cm 300
15,01 - 18,00 cm 500
18,01 - 20,00 cm 900
20,01 - 22,00 cm 1 400
od 22,01 1 800

Pozn.: Dĺžka klov = priemerná dĺžka na vonkajšom oblúku dolných klov

Porovnanie body dĺžka
100 CIC 11 – 20 cm
bronz od 110 CIC 15 – 22 cm
striebro od 115 CIC 18 – 23 cm
zlato od 120 CIC 21 – 24 cm

Bažant

Doba lovu:

  • 01.11. – 28.02.

Odstrelový poplatok za 1ks bažanta

Doba lovu
November 19 eur / ks
December 19 eur / ks
Január 21 eur / ks
Február 21 eur / ks

Denný poplatok pre jedného poľovníka je 70 €.

Cenník na odpredaj diviny

PS Hubert Podhájska ponúka na odpredaj divinu, a to celý kus v koži, bez hlavy a ratíc za paušálne stanovené ceny nasledovne:

Srnec 60,- €
Daniel 130,- €
Danielica 75,- €
Danielča 45,- €
Diviačie 1,50 € / 1 kg
Srna 3,- € / 1 kg
Bažant 3,- € / ks