POĽOVNÝ REVÍR KARIKÁŠ

Poľovný revír KARIKÁŠ je zaradený do I. kvalitatívnej triedy, kde hlavnou zverou je danielia zver a vedľajšou zverou je srnčia a diviačia zver. Poľovný revír sa nachádza v poľovnej oblasti S VIII – Hontiansko-veľkokrtíšska oblasť a v chovateľskom celku Krtíš. Celková výmera poľovného revíru je 2 339,44 ha, z toho poľné poľovné pozemky predstavujú 613,31 ha a lesné poľovné pozemky 1 726,13 ha.